Onderwijs

De Driehoek is een openbare Jenaplan basisschool. Vier basisprincipes van het Jenaplanonderwijs komen dagelijks en wekelijks terug: Het gesprek, Spel/spelen, Werken en Vieren. Thema's en projecten worden aangeboden om te leren over en na te denken over onderwerpen in de wereld om hen heen.

Het Gesprek
Via het gesprek leren kinderen te communiceren met elkaar, naar elkaar te luisteren, een mening te vormen en deze te durven uit te spreken.

Spel/spelen
Spel en spelen doet een groot beroep op de sociale vaardigheden, het inleven in een ander, omgaan met winst en verlies en samenwerken om te komen tot een doel. Tevens inspireert spel en spelen, prikkelt het de fantasie en creativiteit van een kind. Om die reden blijft spel/spelen tot in de bovenbouw een belangrijk basiselement.

Werken
Tijdens het werken leren kinderen gericht te werken aan (eigen) leerdoelen. Zij leren daarbij inzicht te krijgen in wat zij moeilijk/makkelijk vinden, krijgen inzicht in het eigen leerproces, leren door te zetten iets af te krijgen of moeilijke taken aan te pakken en leren samen te werken en elkaar te helpen. Wij stimuleren daarbij zelfstandigheid. Hierin zit een opbouw van de kleuterbouw tot en met de bovenbouw, waarbij kinderen in de kleuterbouw leren te kiezen voor een taak via een kiesbord, in de onderbouw en middenbouw werken aan een dag- en weektaak en in de bovenbouw leren zelf een weekplanning te maken.

Vieren
Het is belangrijk om elkaar te inspireren en successen met elkaar te vieren. Thema's en projecten worden gezamenlijk geopend binnen de bouw of met de hele school. Door thema's en projecten aan elkaar te presenteren worden kinderen geïnspireerd zich te verdiepen in het onderwerp. Het samen werken aan eenzelfde thema en een gezamenlijke afsluiting, bevordert de saamhorigheid en het gevoel samen iets bereikt te hebben. Tevens leren kinderen zich te presenteren en vooral trots te zijn op zichzelf en de ander.