Vakgebieden

Het weekrooster kenmerkt zich door een ritmisch weekrooster waarbij inspanning en ontspanning elkaar afwisselen. In het ritmisch weekrooster komen vier elementen steeds terug: kringgesprek, blokperiode, keuzecursus, projectonderwijs.

Kringgesprek
De dag opent met een kringgesprek. Hierin kunnen kinderen aan elkaar vertellen wat zij hebben meegemaakt. Tevens wordt de dagplanning doorgesproken en is het helder voor de kinderen aan welke (eigen) leerdoelen zij die dag gaan werken. Halverwege de ochtend en tijdens lunchtijd eten en drinken de kinderen gezamenlijk in de kring. De dag wordt ook weer afgesloten in de kring waarbij kort geëvalueerd wordt hoe de dag is verlopen.

Blokperiode
Tijdens de blokperiode werken de kinderen aan de taken van de week. De kleutergroepen werken aan de hand van een planbord. De overige groepen werken aan de hand van een dag- en weektaak. De taken zijn in de ochtend vooral gericht op de basisvaardigheden rekenen, lezen, taal, spelling, begrijpend lezen en schrijven. In de middag zijn de taken meer gericht op het lopende project/ thema's vanuit Wereldoriëntatie en Burgerschap.

Keuzecursus
Eén dagdeel in de week wordt per bouw gekozen voor keuzecursus. Tijdens keuzecursus krijgen de kinderen de kans activiteiten te kiezen waarbij zij andere vaardigheden en talenten ontwikkelen. Deze activiteiten zijn vooral gericht op beeldende vorming, koken, muziek, natuur, sport, dans, drama en sociale vaardigheden.

Projectonderwijs
Iedere periode staat een thema centraal. Per bouw wordt een eigen thema gekozen en twee keer per schooljaar werkt de hele school aan hetzelfde thema en is het een schoolproject. De thema's zijn gericht op onderwerpen vanuit de geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en Mens en Maatschappij. De kinderen werken samen en verdiepen zich in een onderwerp. Zij werken toe naar een eindproduct. Dat kan zijn: een werkstuk, een muurkrant, een presentatie via powerpoint/prezi, kahoot of een fysieke presentatie door dans, drama, muziek of een lied.