Basisonderwijs

De Driehoek is een openbare Jenaplan school. Meer informatie over Jenaplan kunt u vinden in het algemene kopje Onderwijs.

Stamgroepen
Wij zien de school als een kleine leefgemeenschap: een plek waar jong en oud bij elkaar komt. De school is een oefenplek om te leren omgaan met elkaar, elkaar te helpen, samen te werken, beslissingen te nemen, ideeën te durven aandragen en daarin creatief en ondernemend te zijn. Om dit te doen en te durven moeten kinderen zich veilig voelen. Om die reden proberen wij een huiselijke sfeer te creëren door samen in één groep met jong en oud te zijn. De stamgroep wordt geleid door de stamgroepleider. Twee leerjaren zitten in één groep, zodat kinderen in een tafelgroepje kunnen zitten met oudere en jongere kinderen en elkaar kunnen helpen. Net als thuis is de groep gezamenlijk verantwoordelijk voor de sfeer in de groep en het netjes houden van materialen en het lokaal.

Vakgebieden
Het weekrooster kenmerkt zich door een ritmisch weekrooster waarbij inspanning en ontspanning elkaar afwisselen. In het ritmisch weekrooster komen vier elementen steeds terug: kringgesprek, blokperiode, keuzecursus, projectonderwijs. Deze methoden worden nader uitgelegd onder het kopje "vakgebieden".

Vreedzame school
Voor de sociale competentie en democratisch burgerschap gebruiken wij het programma Vreedzame school. De Vreedzame school streeft er naar om kinderen te leren:
• Op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan;
• Op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen;
• Constructief conflicten op te lossen;
• Verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap;
• Open te staan voor verschillen tussen mensen.

Essenties van het Jenaplanonderwijs
De essenties van het Jenaplanonderwijs zijn:
• Ondernemen
• Plannen
• Samenwerken
• Creëren
• Presenteren
• Reflecteren
• Verantwoorden
• Zorgen voor
• Communiceren
• Respecteren