Visie en Identiteit

Als Jenaplanschool is het onze missie om al onze kinderen de kans te geven zich persoonlijk te ontwikkelen. Niet alleen de basisvaardigheden zijn belangrijk, maar ook de persoonlijke ontwikkeling. Wij zien het als een belangrijke taak kinderen te laten ontdekken wat hun kwaliteiten en talenten zijn. Zij leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leren en kritisch mee te denken over mens en maatschappij. De school is een belangrijke oefenplaats waar de kinderen van verschillende leeftijden, de groepsleiders en ouders letterlijk in een driehoek samenwerken en met elkaar omgaan. Ouders en teamleden helpen samen de kinderen hun eigen weg te vinden. Het doel is dat de kinderen van en met elkaar leren.

Onze kernwaarden zijn:
Samen – Vertrouwen – Doelgericht – Inspireren – Betrokken

Onze school staat in de wijk Sterrenburg en valt onder de stichting Nestas Scholengroep. Wij zijn een openbare school. In het openbaar onderwijs zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun culturele of godsdienstige achtergrond. Openheid, respect en pluriformiteit zijn belangrijke kenmerken binnen onze scholen. Onze groepsleiders leren de kinderen de basisvaardigheden. Daarnaast is er veel aandacht voor sociale competentie, burgerschap en wereldoriëntatie. Zowel de geschiedenis als actuele onderwerpen zijn thema's waarover we met elkaar in gesprek gaan en waarin kinderen zich tijdens projecten kunnen verdiepen. De kennis van de wereld om ons heel wordt daardoor vergroot.

Wij vinden het contact met ouders heel belangrijk. Wij betrekken ouders bij de voortgang van hun kind tijdens ouder- en kind gesprekken. Ook zijn ouders altijd welkom ter ondersteuning van het (lees)onderwijs en voor extra handen tijdens schoolactiviteiten. Op die manier werken we letterlijk in een driehoek: school – kind – ouder.