Het team

Het team van de Driehoek bestaat uit 22 collega's; de meeste groepsleiders werken fulltime.

Stamgroepleider
De stamgroepleider is verantwoordelijk voor de groep en begeleidt de kinderen in het behalen van de (kern)doelen.

Onderwijsassistenten
Zij ondersteunen de stamgroepleider en bieden extra hulp in de klas aan leerlingen. Zij werken bijv. met kleine groepjes leerlingen.

Intern begeleider
Deze onderwijsspecialist coördineert de leerlingenzorg en vraagt (individuele) zorgarrangementen aan bij het SWV indien nodig.

Directeur
De directeur geeft leiding aan het team en houdt zich bezig met de dagelijkse gang van zaken, onderwijskundig beleid, communicatie ouders/ externen en bedrijfsvoering.

Gastvrouw
De gastvrouw is zichtbaar voor elke (nieuwe) ouder, draagt op werkdagen de schooltelefoon, heeft huishoudelijke taken en ondersteunt bij de uitleen van de schoolbibliotheek en overige schoolactiviteiten.

Administratie
Naast de administratie op het hoofdkantoor heeft de school een eigen administratieve kracht. Deze zorgt voor de factuurverwerking, declaraties en de grote schoolbestellingen.

Vakleerkracht bewegingsonderwijs
Onze vakleerkracht geeft wekelijks een gymles aan de groepen 3-8.