Praktische informatie

De school hanteert een ‘vijf-gelijke-dagen model’. Dat houdt in dat alle dagen gelijk zijn van maandag t/m vrijdag. De lestijden zijn van 8.30 uur - 14.00 uur.
Dat geldt voor alle groepen. De kinderen kunnen ’s morgens vanaf 8.20 uur binnenkomen. De leerlingen lunchen onder schooltijd en hebben pauze onder toezicht van de eigen stamgroepleider.
Vakanties en vrije dagen 2023-2024 

Herfstvakantie : ma 16/10 t/m vrij 20/10/2023

 Kerstvakantie : ma 25/12 t/m vrij 5/1/2024 

Voorjaarsvakantie : ma 19/02 t/m vrij 23/02/2024 

Paasweekend : vrij 29/03 t/m ma 01/04/2024 

Meivakantie : ma 29/04 t/m vrij 10/05/2024 

Pinksterweekend : ma 20/05 

Zomervakantie : za 13/07 t/m zo 25/08/2024 

Studiedagen 2023-2024: 

Vrijdag 25 augustus 2023 : leerlingen vrij 

Dinsdag 5 december: 12.00 uur vrij 

Dinsdag 7 november 2023 : leerlingen vrij 

Vrijdag 22 december: 12.00 uur vrij 

Maandag 22 januari 2024 : leerlingen vrij 

Vrijdag 12 juli : 12.00 uur vrij 

Vrijdag 9 februari 2024 : leerlingen vrij 

Vrijdag 21 juni 2024 : leerlingen vrij 

Maandag 24 juni 2024 : leerlingen vrij